wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare
Mencari

Pegawai perpustakaan

Pegawai perpustakaan mengeluarkan dan menerima bahan-bahan untuk perpustakaan, mengelompokkan dan memasang rak buku-buku, perekam suara dan gambar, majalah yang terbit berkala, jurnal, majalah-majalah dan surat-srat kabar dan menyediakan informasi tentang perpustakaan secara umum untuk pengguna perpustakaan Inonesia

Periksa gajimu

Isi dalam survei

Isi dalam survei dan menangkan hadiahnya